Start

Sånglektion

Körer

Röst/
kommunikation


Företag/
skolor


Om mig

Kontakt

BiP™-
Voice Training
Förbättra din sångteknik och utforska din rösts möjligheter!

Jag välkomnar alla sångare till min studio. Jag har också stor erfarenhet av att hjälpa elever med röstproblem. (Läs mer om sångteknik under "BiP™-Voice Training").

God sångteknik utgår från texten och sång är enkelt men fysiskt krävande. För en fri och hållbar ton måste kropp och andning vara i balans och sångaren vara lyhörd för kroppens autonoma funktioner istället för att fokusera på att "göra" ljud. Med teoretiska kunskaper och praktiska övningar ger jag eleven olika tankemodeller för en optimal utveckling.

Med en medveten kroppslig förankring kontrolleras sången genom textens energi och uttrycket blir naturligt och känslofullt. Sångaren ökar sin trovärdighet, förbättrar sin interpretation samt sin kommunikation med publiken.

Jag undervisar i alla musikstilar, från opera till pop/jazz, och anpassar tekniken efter genre. Sångteknik behövs för att rösten ska hålla och utvecklas och inte för att skola in alla i samma form. Sångteknik ska ge sångaren valmöjlighet.

Senast uppdaterad: 2016-09-01 | © Copyright Vocalux 2016