Start

Sånglektion

Körer

Röst/
kommunikation


Företag/
skolor


Om mig

Kontakt

BiP™-
Voice Training
BiP™-Voice Training

Jag arbetar med Balance in Phonation™-Voice Training, fonationsbalanserad röstträning (BiP™). Jag är Certified Master Teacher (CMT) i både klassisk sång och pop/jazz-sång och undervisar i alla genre med BiP™ som bas. Jag är dessutom Certified Course Instructor (CCI) i klassisk sång vilket ger mig rätt att vidareutbilda och certifiera sångpedagoger i BiP™-Voice Training.

BiP™-Voice Training har gradvis och under många år utvecklats av den finska sångpedagogen och logopeden Ritva Eerola och kombinerar Ritvas långa erfarenhet med modern forskning om röstens funktioner. Målet med BiP™-Voice Training är utforska varje persons unika röstkvalitet och lära sig hur man får rösten att arbeta både enkelt och på bästa sätt genom att hitta balans mellan kroppens och stämbandens arbete. När de olika funktionerna i kroppen kopplas samman till en gemensam helhet, leder detta automatiskt till "Balance in Phonation".

Vid "Balance in Phonation" uppnås en optimal relation mellan stämbandens adduktion och det subglottala trycket. Resultatet blir att stämbanden vibrerar med mindre tryck, och med samma lufttryck kan man då generera större vibrationer som ger en ökad volym i rösten. Stämbanden sluter sig snabbare och glottis tätas effektivare vid varje svängning. Varje ord och stavelse får en mjukare start och inga hårda attacker hörs i ord som börjar med vokal. Nuförtiden kan man med tekniska hjälpmedel enkelt mäta vad som händer i stämbanden; om stämbanden sluter tätt och jämnt, om de arbetar för tunt eller för tjockt och om det är "Balance in Phonation". Men trots allt kan ingen mätteknik ersätta örat. Det känsliga, lyhörda mänskliga örat är fortfarande överlägset.

De viktigaste funktionerna i BiP™-Voice Training är att:

1. balansera sin kroppshållning
2. förstå och känna skillnaden mellan viloandning och andning för fonation
3. att behärska samspelet mellan de "fyra diafragmorna"
4. att vara medveten om det autonoma arbetet och de naturliga reflexerna i kroppen
5. att känna till den funktionella skillnaden mellan fonation och artikulation

Träningen baseras på följande tankar och funktioner:

1. Att känna till hjärnans olika nivåer i tal och sång (den medvetna nivån (cortical level) och den undermedvetna nivån (subcortical level))
2. Timingen mellan funktionerna i kommunikation (vilja att uttrycka sig – ord – röst)
3. Att känna igen sångarbetets olika riktningar i kroppen. (Hur den grundläggande riktningen känns inåt och hur sångarbetets riktningar formar en vid triangel som öppnar upp kroppen)
4. Att förankra ordens energi i kroppen genom interpretation (vilja och känslor)

A. viljan till uttryck – gör att kroppen automatiskt expanderar och bereder sig på att alstra ljud. Viljan till uttryck öppnar upp kroppen och inandningsmuskulaturen i en prefonatorisk position. Torson expanderar och andningsdiafragman sänker sig vilket resulterar i det "tracheala draget", en fonationsförberedande sänkning av struphuvudet. Allt tillsammans skapar ett undertryck i lungorna som gör att luften kommer in automatiskt. När inandningen tillåts ske på detta sätt kommer luften att räcka för hela den önskade frasen.

B. de energifulla orden – arbetar tillsammans med muskler, leder, ben och bindeväv i kroppen genom att känslorna i uttrycket arbetar mot och tänjer kroppens inre muskelväggar.

C. rösten kommer som en synkop eller reflex – ljudet svävar fritt någonstans över öronen och känns aldrig fixerad eller placerad.

BiP™-Voice Training baseras på vetenskapliga fysiologiska och akustiska studier och resultaten används för att öka sångarens psykofysiska funktioner. Jämfört med andra röstträningsmetoder är inte BiP™-Voice Training en metod som koncentrerar sig på hur rösten låter eller på att göra ljud. Med olika tankemodeller och instruktioner sammankopplade med röstens verktyg (vokaler och konsonanter) ges sångaren istället möjlighet att hitta sin egen fria och uttrycksfulla röst. Metoden lär sångaren hur man kombinerar teknik och uttryck med text, ord och fonem och får dem att förenas med kroppen genom viljestyrka och känslor.

När rösten får vara fri och arbeta automatiskt "utanför" kroppen blir resultatet en funktionell "mixed voice" som eliminerar registerproblem. Passagen mellan röstens "skarvar" går smidigt och hela röstens register arbetar jämnt.

Grunden för BiP™-Voice Training är ABC-metoden™, en metod utvecklad av Ritva Eerola, som är till för att utvärdera röstens funktion. ABC-metoden™ baserar sig på en audio-kinestetisk förmåga som hjälper pedagogen att analysera sångarens eller talarens röstfunktion och förstå vad som är orsak och verkan i en obalanserad röst. Denna analys ligger sedan till grund för vilka övningar som bör användas för att hjälpa eleven att hitta balans och energi i sin egen röst.

Läs vidare på bipvt.net. Sidan är både på finska, svenska och engelska.

Senast uppdaterad: 2016-09-01 | © Copyright Vocalux 2016