Start

Sånglektion

Körer

Röst/
kommunikation


Företag/
skolor


Om mig

Kontakt

BiP™-
Voice Training
Din personliga framgång är direkt kopplad till din förmåga att kommunicera. Hur du talar och hur din röst låter är essentiellt för ett framförande. Att arbeta för en förankrad röst, en djup andning och en fri kropp borde vara en självklarhet för alla som arbetar med någon form av kommunikation.

FÖRETAG
Mot företag arbetar jag både individuellt och i grupp och anpassar efter de förkunskaper som finns. Med praktiska övningar stärker du rösten och förbättrar framförandet. Rösten blir friare och orden blir enkla att nyansera och frasera. Du får lättare att påverka och föra fram ditt budskap!

Låt även medarbetarna träna röst, kropp och andning. En förankrad andning ger lugn i stressade situationer och dialog och kommunikation förbättras. Bjud på en dag med nya insikter och nya möjligheter.

GRUNDSKOLA/GYMNASIUM
Röstvård för lärare borde vara en självklarhet. En lärares röst utsätts dagligen för utmaningar och du som arbetar som lärare löper stor risk att skada eller tappa din röst.

Redan en halv dags praktisk träning ger nya insikter om kropp, andning och röst, som gör det möjligt att själv gå vidare i röstträningen. Med nya kunskaper i bagaget arbetar vi vidare med interpretations- och presentationsövningar.

KULTURSKOLOR/INSTITUTIONER
Kompetensutveckling och nya insikter om sång- och röstteknik!

Med lärare som redan har kunskap om rösten går jag djupare in i teori och praktik och ger nya infallsvinklar till gamla idéer. Jag erbjuder även masterclass för sångstuderande, en spännande utmaning och en utvecklande erfarenhet, både för elev och åhörare.

Senast uppdaterad: 2016-09-01 | © Copyright Vocalux 2016