Start

Sånglektion

Körer

Röst/
kommunikation


Företag/
skolor


Om mig

Kontakt

BiP™-
Voice Training
Förbättra kören!

Att träna sångteknik med korister är utvecklande både för varje körsångare och för hela kören. Ju större skillnad det är på den sångtekniska kunskapen hos individerna i kören desto större utmaning är det för körledaren att uppnå homogenitet. När den enskilde körmedlemmen förstår att det inte är produktionen av "ljud" utan textens och vokalernas arbete och formanter som skapar den gemensamma körklangen, kommer kören att nå nya mål.
Även körledaren måste förstå sångteknik så att interpretationsidéerna inte forcerar rösten. Teknik och interpretation måste gå hand i hand och körledaren bör vara medveten om sitt kroppsspråk och vilka gester som hjälper sångaren till den önskade interpretationen.

En kördag börjar med grundläggande sångteknik för att stärka varje enskild sångare. Därefter arbetar vi med text och energi för att få vokalernas formanter att ge en gemensam klang i kören. Vi avslutar tillsammans med "gamla sånger på nytt sätt".

Övningar och upplägg anpassas givetvis efter körens förkunskaper.

Senast uppdaterad: 2016-09-01 | © Copyright Vocalux 2016