Start

Sånglektion

Körer

Röst/
kommunikation


Företag/
skolor


Om mig

Kontakt

BiP™-
Voice Training
Träna rösten!

En god sång- och talteknik utforskar varje individs unika röstresurser. En förankrad röst ger frihet i tal och sång och håller sig fräsch och klangfull genom hela livet.

Jag är certifierad i BiP™-Voice Training som är baserad på äldre sångkunskaper, förankrad i ny forskning. BiP™-Voice Training ser kroppen som en helhet och tar tillvara hjärnans autonoma arbete. BiP™-Voice Training går hand i hand med Alexanderteknikens idéer om kroppshållning och andning och använder sig av nya upptäckter, t ex att vår bindevävnad, fascia, har större betydelse än vad forskarna tidigare trott.

Jag förankrar och stärker din röst och ökar din kroppsmedvetenhet. Ditt tal och din sång förbättras, din andning blir djupare och dina muskler friare och mer följsamma. Allt tillsammans har en god effekt på ditt allmänna välmående.

Jag erbjuder enskilda lektioner, kurser, masterclass, föreläsningar och workshop. Till min studio är alla musikstilar och alla intresserade välkomna.

Senast uppdaterad: 2016-09-01 | © Copyright Vocalux 2016